dijous, 4 de desembre de 2008

Què cal fer per a la propera trobada?

Us recordo el que vam dir a la 1a reunió:

-Tema (ben definit en una frase).
Exemple: la influència de la música reggae en la cultura jamaicana

-Objectius: què vull saber? què vull descobrir? quines són les preguntes que em faig?

-Mètode: què faré per obtenir aquesta informació.

-Bibliografia i fonts que hem trobat sobre el tema i una valoració d'aquestes.